Co zawiera komunikat zgłoszenia braków?

Komunikat zgłoszenia braków produktów leczniczych na rynku obejmuje listę produktów leczniczych na jednym zgłoszeniu zawierającą dla jednego braku:

  • Kod handlowy produktu (kod EAN);
  • Liczbę brakujących opakowań produktu leczniczego;
  • Datę i czas transakcji (stwierdzenia braku).