Czy NEUCA planuje uruchomić raportowanie w imieniu aptek?

Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne obowiązek ten spoczywa na podmiocie prowadzącym obrót produktami raportowanymi.

NEUCA nie posiada informacji niezbędnych do raportowania w imieniu apteki, dlatego nie ma możliwości przejęcia tego obowiązku.

NEUCA zapewnia jednak wsparcie dla apteki na każdym etapie tego procesu.