Czy obowiązek raportowy można przenieść na inny podmiot?

Tak, technicznie jest to możliwe. Jednak podmiot przejmujący obowiązek raportowy musi posiadać bardzo szczegółowy dostęp do danych raportującego, co wynika z zakresu raportowania.