Czego potrzebuje apteka, aby założyć konto umożliwiające raportowanie?

  1. Elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym
  2. Konto administratora lokalnego apteki na platformie P2 i konto podmiotu raportującego w ZSMOPL
  3. Certyfikat niekwalifikowany