Do czego potrzebny jest elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?

Elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym potrzebny jest, aby móc autoryzować wniosek o założenie konto administratora lokalnego na platformie P2.