Dosyłanie braków

Braki w dostawie dosyłane będą tylko w sytuacji, gdy hurtownia dysponować będzie daną serią leku. W przeciwnym wypadku wystawimy dla Państwa fakturę korygującą.