Faktury na nadwyżki

Faktury zakupu na nadwyżki towaru będą wystawiane tylko po potwierdzeniu przez NEUCA wydania większej liczby produktów niż została zafakturowana.