Jak/ kiedy weryfikować zgodność fizycznego obrotu towaru z obrotem rejestrowanym w systemie aptecznym?

Przy każdym wydaniu oraz przyjęciu towaru z/do apteki, a w szczególności:

– przy wydaniu towaru do pacjenta: weryfikacja zgodności wydawanego towaru z wydawanym paragonem/fakturą sprzedaży (nie tylko indeks i ilość, ale także seria każdego opakowania),

– przy dostawie towaru od dostawcy: weryfikacja zgodności każdego kupowanego opakowania towaru z fakturą zakupu (nie tylko indeks i ilość, ale także seria każdego opakowania),

– przy wydawaniu towaru do utylizacji: nie tylko indeks i ilość, ale także seria każdego opakowania,

– przy wydawaniu/odbiorze towaru od dostawcy w ramach reklamacji.