Jak przygotować program apteczny AMAX do raportowania danych do ZSMOPL?

Należy zgłosić się do Partnera ILC lub bezpośrednio do ILC Sp. z o.o. tel.: (22) 824 76 64, e-mail: hotline_sa@ilc.pl (w zależności od formy umowy utrzymaniowej).