Jak przygotować program apteczny KS-AOW do raportowania danych do ZSMOPL?

„Instrukcja podłączania systemu KS-AOW do ZSMOPL” jest dostępny z poziomu głównego okna systemu KS-AOW, w menu „O Systemie”.