Jak skonfigurować w ZSMOPL dostawcę AstraZeneca?

AstraZeneca powinna być w ZSMOPL wskazana jako FZH – hurtownia zagraniczna, dla podmiotu tego typu identyfikatorem biznesowym jest NIP.
Apteki powinny  wskazać NIP AZ zarejestrowanej na potrzeby VAT w Polsce

ASTRAZENECA AB
z siedzibą SE‑151 85 Södertälje, Szwecja
NIP ASTRAZENECA AB:    PL5263241726