Jak skonfigurować w ZSMOPL dostawcę AstraZeneca?

Celem właściwego skonfigurowania danych dostawcy ASTRA ZENECA dla raportowania ZSMOPL należy zaktualizować wersję Kamsoftu (przynajmniej do tej z dnia 29.03.2019).

Następnie należy na karcie dostawcy uzupełnić 5 zakładkę „[Ctrl+5] Dane sprzedawcy dla ZSMOPL”wprowadzając dane w odpowiednie pola:

  • w polu Rodzaj podmiotu wybrać „FZH podmiot gospodarczy zagraniczny, prowadzący hurtownię farmaceutyczną”
  • w polu Biznesowy podmiot wpisać NIP “5263241726”
  • w polu Kraj podmiotu wybrać “SE Szwecja”
  • w polu Nazwa podmiotu wpisać ASTRAZENECA AB
  • w polu Adres podmiotu wpisać SE-151 85 SODERTALJE, SZWECJA

Następnie należy na karcie dostawcy w 1 zakładce „[Ctrl+1] Dane Ogólne” dokonać następującej modyfikacji:

  • w polu Id w Rej. Medycznym pozostawić puste pole
  • w polu Rodz.Podm. dla ZMOPL wybrać „FZH podmiot gospodarczy zagraniczny, prowadzący hurtownię farmaceutyczną”
  • w polu Dostawca wybrać “(brak powiązania)”
  • pozostałe pola na karcie dostawcy pozostają bez zmian