Kiedy należy wysłać komunikat korygujący?

Komunikat korygujący należy wysłać w sytuacji, gdy:

  • Raportujący stwierdza jego niekompletność lub błąd w wysyłanych danych
  • Komunikat nie wczytał się prawidłowo, lub zgodnie w informacjami zamieszczonymi na portali CSIOZ, zawierał błędne dane.