Kiedy należy wysłać kolejne komunikaty?

Komunikaty można wysyłać na bieżąco po wystąpienie transakcji, nie później jednak niż kolejnego dnia, którego one dotyczą.