Skąd pobrać listę produktów raportowanych do ZSMOPL?

W systemie KS-AOW w module KARTA TOWARU z zakładki INNE, pole CZY RAPORTOWAĆ DO ZSMOPL. Można także posłużyć się informacją zaszytą w bazie BLOZ.

Nie zwalnia to jednak Apteki z odpowiedzialności za zdefiniowanie listy produktów raportowanych do ZSMOPL.