Gdzie zakupić certyfikat niekwalifikowany?

Akceptowane będą certyfikaty wystawione przez  dowolne centrum certyfikacji, zarejestrowane w Narodowym Centrum Certyfikacji: https://www.nccert.pl/