Jakie produkty podlegają raportowaniu?

Raportowaniu podlegają wszystkie produkty lecznicze, produkty sprowadzone w ramach importu docelowego i interwencyjnego oraz refundowane wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które są w obrocie podmiotu raportującego.