Co zrobić w przypadku stwierdzenia rozbieżności?

– Wprowadzić do systemu indeks, ilość i serię zgodnie z fakturą zakupu, nawet jeśli jest to niezgodne z fizyczną dostawą.

– Wstrzymać obrót produktu do czasu wprowadzenia do systemu korekty indeksu, ilości lub serii zgodnie z fakturą korygującą zakup.

– Zgłosić reklamację do BOK NEUCA.

– Produkty mogą trafić do sprzedaży w aptece dopiero po uzyskaniu korekty faktury.