Jak identyfikuje się podmiot raportujący?

Podmiot raportujący w ramach identyfikowania się podaje kilka  informacji:

  • Nazwę i adres
  • Kto raportuje – identyfikator podmiotu raportującego, zależy od rodzaju działalności prowadzi podmiot raportujący, dla aptek identyfikatorem jest REGON (9 znakowy) pozyskany na etapie rejestracji podmiotu.
  • Skąd jest raportowane – identyfikatora miejsca prowadzenia działalności podmiotu raportującego, zależy od rodzaju działalności prowadzi podmiot. Dla aptek identyfikatorem jest identyfikator z Rejestru Aptek.

Należy upewnić się, czy dane te poprawnie wpisane są w systemie aptecznym oraz w Rejestrze Aptek.