Co zawiera komunikat obrotów i stanów?

Komunikat obrotów i stanów zawiera:

  • Część nagłówkową – to identyfikacja podmiotu raportującego, jego miejsca prowadzenia działalności i numer komunikatu korygowanego (podawany w przypadku poprawiania już wysłanego komunikatu),
  • Dane transakcji w ramach komunikatu – jedna lub więcej transakcji zrealizowanych w raportowanym okresie czasu (domyślnie 1 doba).

W ramach pojedynczej transakcji komunikat zawiera:

  • Część nagłówkową transakcji – to identyfikacja drugiej strony transakcji i rodzaju raportowanej transakcji
  • Pozycje w ramach transakcji – to jedna lub więcej pozycji odpowiadające pozycjom z dokumentu źródłowego raportowanego do ZSMOPL