Jak w systemie aptecznym KS-AOW uzupełnić dane dostawcy?

Nazwę, adres oraz z kim zawierana jest transakcji należy wprowadzić na karcie danego dostawcy.

W tym celu należy na karcie dostawcy uzupełnić zakładkę „[Ctrl+5] Dane sprzedawcy dla ZSMOPL” wprowadzając dane właściciela towaru, tj. NEUCA. S.A. w odpowiednie pola:

  • w polu Rodzaj podmiotu wybrać „HU podmiot prowadzący hurtownię farmaceutyczną”
  • w polu Biznesowy podmiot wpisać REGON (9 znakowy) “870227804”

Pola Kraj podmiotu, Nazwa podmiotu oraz Adres podmiotu nie należny wypełniać.

Informację skąd dostarczany jest towar system zaczyta automatycznie na podstawie danych z faktury po jej wczytaniu. Nie trzeba ich zatem ustawiać w systemie.

Sposób opisany powyżej jest prawidłowy tylko w przypadku dostawcy wchodzącego w skład grupy NEUCA S.A.