Jak w systemie aptecznym KS-AOW uzupełnić dane dostawcy z Grupy NEUCA?

Celem właściwego skonfigurowania danych dostawcy dla raportowania ZSMOPL niezbędne jest:

 1. Pobranie i instalacja najnowszej wersji programu aptecznego (wersje od 29.03.2019)
 2. Edycja istniejącej KARTY DOSTAWCY (nie ma potrzeby zakładania nowej karty):

W zakładce nr 5 „[Ctrl+5] Dane sprzedawcy dla ZSMOPL”należy wprowadzić dane sprzedawcy towaru z faktury tj. NEUCA. S.A.:

 • w polu Rodzaj podmiotu wybrać „HU podmiot prowadzący hurtownię farmaceutyczną”
 • w polu Biznesowy podmiot wpisać REGON (9 znakowy) „870227804”
 • w polu Kraj podmiotu wybrać „PL Polska”
 • w polu Nazwa podmiotu wpisać NEUCA S.A
 • w polu Adres podmiotu wpisać ul. SZOSA BYDGOSKA 58, 87-100 TORUŃ

Następnie należy w zakładce „[Ctrl+1] Dane Ogólne” dokonać następującej modyfikacji:

 • w polu Id w Rej. Medycznym wybrać właściwy dla Państwa podmiotu magazyn centralny. Nie należy zakładać karty dla magazynu lokalnego – prawidłowe dane do raportowania będą pobierane
  z nagłówka faktury. Informację o magazynie centralnym można uzyskać z faktury lub wpisać nr identyfikatora z listy poniżej:

 • w polu Rodz.Podm. dla ZMOPL wybrać „HU podmiot prowadzący hurtownię farmaceutyczną”
 • w polu Dostawca wybrać „(brak powiązania)”
 • pozostałe pola na karcie dostawcy pozostają bez zmian