Jak identyfikowane są produkty raportowane do ZSMOPL?

Produkty raportowane do ZSMOPL identyfikowane są w komunikacie za pomocą:

  1. Kodu handlowego (GTIN/EAN) – jeśli transakcja dotyczy produktu zawartego w Rejestrze Produktów Leczniczych lub produktu z listy refundowanych wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
  2. Numeru zapotrzebowania – jeśli transakcja dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego, przy czym numer powinien być zapisany zgodnie ze schematem
  • MZ/NNNNN/RR – dla zapotrzebowania,
  • D/NNNNN/RR – dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • DOP/NNNNN/RR – dla zgód wydanych na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne art. 4 ust. 8,
  • Zgoda/NNNNN/RR – dla decyzji wydanych na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne art. 4 ust. 9,
  • gdzie NNNNN oznacza pięciocyfrowy kolejny numer a RR oznacza dwie ostatnie cyfry roku.